Aktualności

Szybkiego powrotu do szkoły

Dla Wszystkich naszych młodszych Klientów z życzeniami szybkiego powrotu do szkoły

Więcej…

Dyżury telefoniczne

DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU

dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców
w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Więcej…