A A A

Dla Wszystkich naszych młodszych Klientów z życzeniami szybkiego powrotu do szkoły

DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU

dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców
w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej