• Misja
  Misja

  „Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów stawiającym sobie wysokie wymagania.

  Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów i zadań poradni.

  Świadczymy pomoc w oparciu o wartości  humanistyczne wskazujące na godność i indywidualność każdej osoby.”

A A A

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu pomaga uczniom w podejmowaniu właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych. W ramach poradnictwa zawodowego pracownicy poradni prowadzą zajęcia grupowe i indywidualne. Zajęcia grupowe prowadzone są w szkołach, natomiast zajęcia indywidualne prowadzone są na terenie poradni.

Indywidualne poradnictwo zawodowe zapewnia uczniom bezpośredni, osobisty i pełen dyskrecji kontakt z pracownikiem poradni, co umożliwia pełniejsze rozpoznanie problemu i ułatwia znalezienie najwłaściwszego rozwiązania. Podczas spotkań indywidualnych udzielamy pomocy w zakresie określenia obszarów zdolności i zainteresowań ucznia, wyboru kierunku kształcenia z uwzględnieniem jego predyspozycji psychofizycznych oraz w planowaniu drogi rozwoju zawodowego.

Poradnictwo grupowe obejmuje zagadnienia dotyczące poznawania siebie – swoich mocnych stron, świata zawodów – grup zawodowych.

Przychodząc do poradni możesz poznać siebie:

 • swoje zdolności;
 • zainteresowania;
 • skłonności;
 • typ temperamentu;
 • cechy osobowości;
 • zadania i czynności robocze;
 • środowisko pracy;
 • wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne;
 • warunki podjęcia pracy w zawodzie;
 • zawody pokrewne;
 • pomocne adresy i literaturę.

Korzystając z pomocy poradni możesz poznać zawody i ich charakterystykę:

Prowadząc poradnictwo zawodowe korzystamy między innymi z programów komputerowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy ważne jest aby Twój rodzic (opiekun prawny) wypełnił w sekretariacie zgłoszenie na badania.